فرنام
فوق روان کننده پلی کربوکسیلاتی
ن : فرنام ت : چهار شنبه 11 اسفند 1400 ز : 12:33 | +

خرید فوق روان کننده پلی کربوکسیلات، یک ماده شیمیایی افزودنی بتن است که حجم زیادی از بتن و سیمان را روان می کند.

از این محصول برای روان کردن بتن و سیمان هنگام بتن ریزی و ساخت و ساز استفاده می شود.

وجود کربوکسیلات در این مکمل بتن موجب سخت شدن بتن و افزایش مقاومت آن پس از گیرش می شود.

فوق روان کننده بتن می تواند حاوی ترکیبان زودگیر یا دیرگیر بتن هم باشد.